ఇస్లాం ధర్మంలో సొంత చెల్లెల్ని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంటారు దీని వెనక ఉన్న రహస్యం ముస్లిం సోదర సోదరీమణులకు కూడా తెలియదు. ఇస్లాం ధర్మం గురించి మీకు అందరికీ ఎంతో కొంత తెలిసే ఉంటుంది.

కానీ ధర్మం యొక్క అసలు సత్యం ఏమిటి అన్నది తెలుసా అసలు ఇస్లాంలో ఉండే నిబంధనలు ఎందుకు ఉంటాయి? ఇస్లాం ధర్మంలో చనిపోయిన వ్యక్తులను ఎందుకు కాల్చారు ఎందుకు వారిని పూడ్చి పెడతారు. ఇస్లాం ధర్మంలో ఎక్కువగా మాంసం ఎందుకు తింటారు అనేది తెలుసా? ఈరోజు ఇలాంటి ప్రశ్నలకు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

ఇస్లాం ధర్మం గురించి తెలుసుకునే ముందుగా ముందు మీకు రామాయణం గురించి తెలిసి ఉండాలి. రామాయణం ప్రకారం రాక్షసులందరూ కూడా శ్రీరాముడు సంహరించాడు కానీ, కేవలం రాక్షసి సూర్పన అక్కను వధించలేదు సూర్పనఖను చంపకుండా ముక్కు చెవులను కోసి వదిలేస్తారు. దాని తర్వాత సూర్పనగా తన ముఖాన్ని ఒక వరంతో కప్పి ఉంచేది.

రావణాసురుడి మరణం తర్వాత సూర్పనఖ రాక్షసుల గురువు శుక్రాచార్యుడు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. మరియు అడవిలో అతని ఆశ్రమంలో ఉండడం మొదలుపెట్టింది. రాక్షసులు అంతం కాకుండా శుక్రాచార్యుడు మహా శివుడికి తపస్సు చేస్తాడు ఆ తపసుకు మెచ్చి మహాశివుడు ప్రత్యక్షమవుతాడు. మరియు శుక్రాచార్యుడికి ఒక శివలింగాన్ని ఇస్తాడు. శివలింగాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత శివుడు ఈ విధంగా చెప్తాడు, ఏ రోజు అయితే నా భక్తులు నామీద దండాభిషేకం చేస్తారు, ఆ రోజు రాక్షసుల అంతం జరుగుతుంది అని చెబుతాడు.

అప్పటివరకు రాక్షసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ బతికే ఉంటారు అని వరాలు ఇచ్చి వెళ్లిపోతారు. అప్పుడు శుక్రాచార్యుడు ఆ శివలింగం ఏ హిందువు కూడా రాకూడదు అనుకున్నాడు. అలా రాక్షసుల వంశం ఎప్పటికీ నాశనం కాకూడదు అనుకున్నాడు. అందుకని శుక్రాచార్యుడు ఆ శివలింగాన్ని తీసుకొని హిందువులకు దూరంగా ఏడారి ప్రాంతంలో ప్రతిష్టించాడు. అది ఇప్పుడు అరబ్ దేశంలో ఉన్న మక్కా మసీద్ వద్ద ఉంది. పూర్తి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియోలో చూడండి.