విద్యార్థిని ప్రవళిక ఆత్మహత్య కేసుల ట్విస్ట్. నాంపల్లి కోర్టులో లొంగిపోయిన నిందితుడు శివరాం రాథోడ్. స్టూడెంట్ ప్రవళిక కేసులో బిగ్ బాస్ తో చాట్ చేసుకుంది.

ఇంతకాలం అజ్ఞాతంలో ఉన్న శివరాం రాథోడ్ నాంపల్లి కోర్టులో లొంగిపోయాడు శివరాం రాథోడ్. దీంతో నాంపల్లి కోర్టు అనుమతినిచ్చింది.

కొద్దిసేపటికి క్రితం నాంపల్లి నైన్ మెట్రో న్యాయమూర్తి ఎదుట లొంగిపోయాడు శివరాం. స్టూడెంట్ ప్రవళిక కేసులో బిగ్ టెస్ట్ చోటుచేసుకుంది. ఇంతకాలం అజ్ఞాతంలో ఉన్న శివరాం రాథోడ్ నాంపల్లి పోతున్నాను అంటూ విద్యార్థిని ప్రవళిక ఆత్మహత్య కేసుల ట్విస్ట్.

నాంపల్లి కోర్టులో లొంగిపోయిన నిందితుడు శివరాం రాథోడ్. స్టూడెంట్ ప్రవళిక కేసులో బిగ్ బాస్ తో చాట్ చేసుకుంది. ఇంతకాలం అజ్ఞాతంలో ఉన్న శివరాం రాథోడ్ నాంపల్లి కోర్టులో లొంగిపోయాడు శివరాం రాథోడ్. దీంతో నాంపల్లి కోర్టు అనుమతినిచ్చింది. కొద్దిసేపటికి క్రితం నాంపల్లి నైన్ మెట్రో న్యాయమూర్తి ఎదుట లొంగిపోయాడు శివరాం. స్టూడెంట్ ప్రవళిక కేసులో బిగ్ టెస్ట్ చోటుచేసుకుంది.