ఫ్రెండ్స్ మీరు రాత్రి నిద్రపోతూ నిద్రలోనే, మీ కడుపుని శుభ్రం చేసుకుని, మీ శరీరంలో ఉన్నటువంటి 70% అనారోగ్య సమస్యలను, ఖతం చేయొచ్చు. ఇకపోతే ఈ విషయం మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది.

అది మనం పడుకున్నప్పుడు కానీ లేదా మెలకువగా, ఉన్నప్పుడు కానీ ఈ రెమిడీని యూస్ చేసినట్లయితే, మీ పొట్టలో మరియు బ్రేకుల్ లో ఉన్న చెడు అంతా కూడా శుభ్రమైపోతుంది. అలాగే మీ పొట్ట మొదలుకొని శరీరం అంతా కూడా, సర్కులేషన్ బాగా సజావుగా జరుగుతుంది.

అప్పుడు అనేక రకాలైన వ్యాధులు అనగా, హై బీపీ షుగర్ కొలెస్ట్రాల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వటం, బ్లడ్ సర్కులేషన్ కాకుండా నరాలు బ్లాక్ అవ్వడం, జాయింట్ స్కిన్ ఎలర్జీ షుగర్ 300 వరకు వెళ్ళటం, అలాగే ఈ వ్యాధులను టాబ్లెట్స్ మెడిసిన్స్, యూస్ చేస్తున్నట్లయితే

కనుక ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే విధానంలో చూసినప్పుడు, మీ పొట్టును రియాక్టివేట్ చేసి, పేగులను ఆక్టివేట్ చేసి ఆ మందులను మీరు పూర్తిగా మానేయటానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ ఇకపోతే మీరు మీ ఇంట్లో, ఉన్న పెద్దల ద్వారా కానీ లేక ఎవరైనా, ఆయుర్వేద నిక్కులను కలిసినప్పుడు, కానీ మీకు ఏదైనా వ్యాధి వచ్చినప్పుడు మొదలు పెట్టాలి.

అనుకున్నప్పుడు ముందు వారు ఏం చేస్తారంటే, మీ పొట్టును శుభ్రం చేసుకోటానికి ప్రయత్నం చేసుకోవడానికి, మెడిసిన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆయుర్వేద నిపుణులకు చికిత్స మొదలు పెట్టేముందు, శుభ్రం చేయాలని విషయం వారికి బాగా తెలుసు, ఎందుకంటే మన పొట్టలో ఎప్పటినుంచో విషయం ఎంత పదార్థాలు పేరుకుపోయి, ఉండటం వల్ల ఆ విషయం వ్యర్ధాలు శుభ్రం అవ్వనంత వరకు, ఎలాంటి మందులు వాడిన, అవి మీ శరీరంలో సరైన విధంగా పని చేయవు.

అవి ఖరీదైన మందైనా సరే లేదా తక్కువ ధర, మందులు అయినా సరే అందుకే ఎప్పటి వరకు అయితే మీ పొట్టలో, పేరుకుపోయిన విషయ వ్యర్ధాలను పూర్తిగా బయటకు పంపించడం వరకు, మీరు ఎన్ని ఖరీదైన మందులు వాడినా, సరే ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు కానీ ఒకవేళ మీరు పొట్టను శుభ్రం చేసుకుని, ప్రేకులను శుభ్రం చేసుకొని లోపల దాగి ఉన్న మలినాలను, బయటకు తీసి వేసినట్లయితే ఇలాంటి మందులు లేకుండానే, బిపి షుగర్ థైరాయిడ్ కొలెస్ట్రాల్, ఇలా లెక్కలు 200 రకాల వ్యాధులను పర్మినెంట్గా బాగు చేసుకోవచ్చు మనం. పూర్తి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియోలో చూడండి.

https://youtu.be/Ll7qnCbnQXs?t=118