ఫ్రెండ్స్ ఆదివారం వస్తే చాలు పొద్దు పొద్దున్నే మార్కెట్ కి వెళ్ళిపోయి, చికెన్ షాప్ ముందు నిల్చోని అన్నా కేజీ చికెన్ కొట్టు కేజీ మటన్ కొట్టు అన్న కేజీ లివరు ఇవ్వు అలానే కేజీ చికెన్ కర్మకాయలు అంటూ వాళ్లకు నచ్చింది తీసుకువచ్చి వండుకొని తింటూ ఉంటారు.

చికెన్ ని పక్కన పెడితే చాలా మంది కోడి కాళ్ళను, అదే కోడి పందాలు కోడి లివర్ను కోడి కందిన కాయలను సపరేట్గా తీసుకువచ్చి వాటినే మాత్రమే వండుకొని తింటూ ఉంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఈ కోడి కాళ్ళను తినడం వల్ల, అలాగే ఈ కోడి కందిన కాయలను తినడం వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుందో

వీటిని తినడం వల్ల ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయో అన్ని నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి. ఏంటో తెలుసుకోకుండానే చాలా మంది తినేస్తూ ఉన్నారు. వీటిని తినడం వల్ల లాభాలు నష్టాల గురించి తెలుసుకోండి. చికెన్ డిసైడ్ చికెన్ బాడీలోని భాగాలలో ఎక్కువగా తినే దాంట్లో ఈ చికెన్ డిజార్టీ కూడా ఒకటి అంటారు.

వీటిని చాలామంది చాలా ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని తినడం వల్ల కలిగే లాభాలు నష్టాలు తెలుసుకునే ముందు, ఈ భాగం గురించి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలి అవి తెలుసుకొని నేను కూడా చాలా షాక్ అయ్యాను. అదేంటో మీరే చూడండి కోడి జీర్ణవ్యవస్థలో ముఖ్యంగా మూడు భాగాలు ఉన్నాయి. అవే ప్రాపు ప్రోవిన్ రెగ్యులర్ అయితే ఈ డిసైడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇందులో మీరు చిన్న చిన్న రాళ్లని చూసే ఉంటారు. అయితే ఆ రాళ్ళను చూసినప్పుడు చాలామంది ఏమనుకుంటారు.

అంటే కోళ్ల ఫామ్ వల్లే ఆరాళ్ళు ఈ కోళ్లకు బలవంతంగా వెయిట్ కావడానికి తినిపించారేమో అని మీరు అనుకుంటూ ఉండవచ్చు. కానీ అలా కాదు వేరే వాళ్ళను ఆ కోళ్లు కావాలని తింటాయి ఎందుకో తెలుసా కోళ్లకు పళ్ళు ఉండవు. సో అవే గింజలను ఆహారాన్ని నా మల లేవు కాబట్టి అవి రాళ్ళను మింగడం వల్ల అవే గిజార్డుకు చేరుకొని అక్కడే ఉంటాయి. ఇవి తిన్న ఆహారం విజార్టీకు చేరుకున్నప్పుడు అదే తిన్న ఆహారాన్ని రుబ్బుతుంది. ఇక తర్వాతే ఆహారం చిన్న పేగు కు చేరుకుంటుంది. పూర్తి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియోలో చూడండి.