మనం ఈ ఆంగ్ల నూతన సంవత్సరం 2024 అనేది సోమవారం రోజు మొదలు కాబోతోంది. ఈరోజు మీరు కనుక ఈ చెట్టును తాగితే చాలు మీరు కొత్త సంవత్సరంలో, తిరుగులేని రాజయోగాన్ని అనుభవిస్తారు.

మీకు 2024 మొత్తం కలిసి వచ్చేలా అదృష్టం పడుతుంది. ఈరోజు ఈ చెట్టును తాగటం వల్ల మీ ఒంట్లో ఉన్న దరిద్రం దోషాలు మొత్తం ఈరోజుతో పోతాయి. కొత్త సంవత్సరంలో మీ దశ మారిపోయి అదృష్టం పట్టేలా చేస్తుంది. మరి 2024 జనవరి ఒకటో తేదీ మార్గశిర సోమవారం రోజు మీరు ఏ చెట్టును తాగితే, 2024లో అపర కుబేరులుగా మారి తిరుగులేని ఐశ్వర్యం కలుగుతుందో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం.

ఈరోజు మేము చెప్పబోయే రెండు రూపాయలను కనుక, జనవరి 1 2024 నా మీరు కనుక పాటిస్తే చాలు కచ్చితంగా మీకు 2024లో అదృష్టం కలిసి వచ్చే ధనవంతులవుతారు. జనవరి ఒకటో తారీకు ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఈ ఉపాయాలను పాటిస్తే చాలు, మీకు తిరుగులేని రాజయోగం పడుతుంది. ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూస్తేనే విషయం అర్థమవుతుంది.

ఎలా ఈ రోజు చేస్తే మీరు ఈ ఏడాదంతా సుఖసంతోషాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో తులతూగ వచ్చు, మీరు జనవరి ఒకటో తేదీ ఈ ఒక్క వస్తువును తీసుకొని వస్తే చాలు, ఆ లక్ష్మీదేవి అపారమైన కృపను దయను మీపై చూపుతుంది. లేదా ఈ వీడియోలో చెప్పే చెట్లు తాకినా చాలు మీ జీవితంలో పేదరికం శాశ్వతంగా వదిలించుకోవచ్చు. జనవరి ఒకటో తేదీ నా మన ఇంట్లోకి తీసుకురావాల్సిన ఆ వస్తువులు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

ఈరోజు ఇలా చేస్తే ఎటువంటి చెడు గ్రహాల ప్రభావం మీ మీద పడవు, జ్యోతిష్యం మరియు వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం అలాంటి కొన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి. ఈరోజు ఈ వస్తువుల్లో ఏదో ఒకటి కొత్త సంవత్సరం రోజున కొనుగోలు చేసి, మీ ఇంట్లోకి తీసుకొని వెళితే చాలు మీకు మీ జీవితంలో ఊహించలేనంత సంపదతో పాటు, సుఖసంతోషాలను కూడా పొందవచ్చు. ఈరోజు మారేడు చెట్టును ఎవరైతే తాగుతారో వారికి ఆ మహా శివుడి అనుగ్రహం వల్ల, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం వల్ల ఏ సంవత్సరం మొత్తం తిరుగులేని ఐశ్వర్యం మీరు పొందవచ్చు. పూర్తి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియోలో చూడండి.