ఇల్లు ఎంత వాస్తు నియమాలను అనుసరించి కట్టుకున్న ఇంట్లో పెట్టుకునే వస్తువుల విషయంలో వాస్తు
నిబంధనలు పాటించకపోతే ఆ ఇంట్లో ఎప్పుడూ ప్రతికూల వాతావరణం ఉంటుంది.

ప్రతిరోజు ఏదో ఒక సమస్యతో, ఆ కుటుంబ సభ్యులు చిరాకును ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అయితే అటువంటి సమయంలో ఇంట్లో ఉన్న వాస్తు దోషాలను తొలగించడానికి, కొంతమేర ఇంటికి అనుకూల వాతావరణాన్ని తీసుకురావడానికి మాస్తు శాస్త్రం లో అనేక చర్యలను సూచించారు.

అదేం టో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. మనలో చాలామందికి ఇంట్లో జంతువులు పక్షులను పెంచుకోవడం అలవాటు ఉంటుంది. తమతో పాటు కుక్కలు, కుందేలు పిల్లలల్ల ను పెంచుకుంటారు.వాటిని సొంత కుటుంబ సభ్యులా చూసుకుంటారు. ఇంట్లో చిలుక సంచరిస్తుం టే దాని పలుకులు వినటుంటే
చాలా ఆహ్లాదంగా ఉం టుంది.

అయితే చిలుకను పెంచుకోవడం వాస్తు ప్రకారం కూడా చాలా మంచిది. ఇది ఇంట్లో ఉంటే సానుకూల శక్తి ఉంటుంది. మరి ఇంట్లో చిలుకను ఎలా పెంచుకోవాలి. దాని పంజరాన్ని ఏ దిశలో ఉంచుకంటే మంచిగా చూద్దాం ..

ఇంట్లో వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం చిలుకలను పెంచుకోవడం శుభప్రదంగా పరిగణిం చబడుతుంది. ఇంట్లోకి వచ్చే ప్రతికూల శక్తినిక్తి ఆకర్షిం చి ఇంట్లో సానుకూలత వ్యాప్తి చెం దిన చేస్తాయి. ఇకచిలుకులను ఇంట్లో పెంచకూడదు అనుకుంటే చిలుకల చిత్రాలను ఇంట్లో పెట్టుకున్నప్పటికీ అవి మీ అదృష్టాన్ని మార్చేదిగా ఉంటాయని వాస్తు నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.పూర్తి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియో లో చూడండి…