అరుణాచల ఆలయంలో యదార్థ కథ. ఒకసారి అరుణాచల ఆలయ ప్రాంగణంలో ఇద్దరు పిల్లలు ఆడుకుంటుండగా, వారి దృష్టి అరుణాచలుని సన్నిధిలోనే హుండీ పై పడింది.

ఆ పిల్లలిద్దరూ హుండీలోని పైసల్ని ఎవరూ లేనప్పుడు సన్నని రేకుతో లాగి తీయడం ప్రారంభించాడు. ఇందులో ఒకడు ఒరేయ్ ఎవరన్నా చూస్తున్నారేమో చూడరా అన్నాడు. ఇంకొకడు రెండో వాడు చుట్టూ చూసి అరుణాచలుడు ఇంతేసి గుడ్లు వేసుకొని చూస్తున్నాడు రా అన్నాడు.

ఇద్దరూ అరుణాచలునికి ఎదురుగా నిలబడి మా దొంగతనం బయటపడకుండా చూచే బాధ్యత నీదే, అందుకు పట్టిక బెల్లం లో మూడవ వంతు నీకు ఇస్తాము. ముగ్గురం సమానంగా తీసుకుందాం. ఇది ఓడంబడిక అన్నారు. ఇలా ప్రతిరోజూ పట్టిక బెల్లం అరుణాచలునికి పెడుతున్నారు. ఆశ్చర్యంగా శివుని ముందు పెడుతున్న పట్టిక బెల్లం మాయమవుతోంది.

ఒకరోజు ఆలయ పూజారి ఇద్దరు దొంగల్ని పట్టుకొని ఆలయ అధికారికి అప్పగించాడు. వీళ్ళిద్దరూ ఎనిమిదేళ్ల పసి కాయలు వీళ్ళని ఎలా శిక్షించాలి అని, అరే పిల్లలు మీరు ఇద్దరు అంతరాలయంలో 108 ప్రదక్షిణలు చేయండి.. అని ఇదేమి శిక్ష అన్నాడు. పిల్లలు ఇద్దరు ప్రదక్షిణాలు చేయడం ప్రారంభించారు. ఆలయ పూజారి అధికారి దూరంగా కూర్చుని పిల్లల ప్రదక్షిణాలు చూస్తున్నారు. వినోదంగా ఇంతలో పూజారి అధికారి ఒక్కసారిగా తుళ్ళిపడ్డారు. పరిశీలించి పిల్లల్ని మళ్ళి ఒకసారి చూశారు.

ఆ ఇద్దరి పిల్లలతో పాటు మూడవ పిల్లవాడు ప్రదక్షిణలు చేయడం చూశారు. మూడవ పిల్లవాడు మెరిసిపోతున్నాడు, మళ్ళీ మాయమవుతున్నాడు. మాటిమాటికి ఇది గమనించిన అధికారి మెల్లిగా పిల్లల్ని సమీపించి మూడవ పిల్లవాడిని గట్టిగా వాటేసుకున్నాడు. అద్భుతం మూడవ పిల్లగా వాడు కాంతిరేఖగా మారి, గర్భాలయంలోకి వెళ్లి మాయమైపోయాడు. అరుణాచలేశ్వరుడు దొంగ పట్టిక బెల్లం మూడవ వంతు తిన్నాడు కదా, అందుకని పరమేశ్వరుడు వారితో ప్రదక్షిణలు చేయిస్తున్నాడు అన్నమాట.

ఆ అధికారి పిల్లల్ని బుజ్జగిస్తూ అసలు ఏం జరిగింది అని అడిగాడు. పిల్లలు అరుణాచలేశ్వరుని వాటా గురించి చెప్పారు. అది విని వారు ఆశ్చర్యం ఆనందంలో మునిగిపోయారు. సాక్షాత్తు అరుణాచలేశ్వరుడు కూడా వారితో వాటా పంచుకున్నందుకు శిక్ష అనుభవించాడన్నమాట, ఆలయంలో సాక్షాత్తు అరుణాచలేశ్వరుడు ఉన్నాడు అనడానికి ఇంతకన్నా సాక్ష్యం ఏం కావాలి. నిష్కల్మషం ప్రేమకు నిర్మల భక్తికి అరుణాచలేశ్వరుడు ఎప్పుడు బందీ. అరుణాచలుడు కాంతి రూపంలో ఉంటాడని, అది అగ్ని లింగం అనే శాస్త్ర వచనం. ఆ పరిసర ప్రాంతాలలో మరియు కొండపైన అరుణాచలుడు కాంతి రూపంలో కాంతి స్తంభం రూపంలో భక్తులని అనుగ్రహించిన సంఘటనలు అనేకం. ఓం అరుణాచలేశ్వరాయ నమః.