పసుపు దంతాలు కలిగిన వారు ఇతరులతో మాట్లాడడానికి తీవ్రంగా సంకోచిస్తుం టారు.హాయిగా నవ్వడానికి
అసౌకర్యం గా ఫీల్ అవుతుంటారు. అయితే సాధారణంగా చెప్పాలంటే, చాలా మందికి పసుపు దంతాలు
ఉంటాయి.

పసుపు దంతాలు మీ వ్యక్తిత్వాక్తి త్వాన్ని పాడు చేస్తాయి. దీని కోసం పసుపు దంతాలను ప్రకాశవంతంగా
మార్చడం చాలా ముఖ్యం . ఐతే ఈ హోం రెమెడీస్ మీకు బెస్ట్, స్ట్ ఒకసారి చూడండి. అందం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు.

కేవలం ముఖాన్ని బట్టి అందాన్ని అంచనా వేయలేరు. అందంలో మీ సంఖ్య ఎలా ఉంటుందో చూడటానికి దంతాలు, ముఖంపై చర్మం అనేక ఇతర చిన్న విషయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. ఈ విధంగా, చాలా మందికి చాలా చల్లనిల్ల ముఖాలు ఉంటాయి, కానీ పసుపు దంతాలు ఉంటాయి.

పసుపు దంతాలు మీ వ్యక్తిత్వా న్ని పాడు చేస్తాయి.ా బట్టి పసుపు దంతాలను ఎలా ప్రకాశవం తంగా మార్చాలో తెలుసుకోండి. సాల్ట్ వాటర్ రిన్స్ చేయండి.. పసుపు దంతాలను ప్రకాశవం తంగా మార్చడానికి మీరు ఉప్పునీటిని శుభ్రం చేయవచ్చు. ఈ పరిహారం పాతది. దీని కోసం మీరు ఒక గ్లాసు వేడి నీటిని తయారు చేసి అందులో ఉప్పు కలపండి. ఆ తర్వా త ఈ నీటిని చెం చా సహాయంతో కదిలించి, వెచ్చగా అయ్యా క కడిగేయాలి.

ఈ పరిహారం పసుపు దంతాలకు మెరుపును తెస్తుం ది మరియు నోటి దుర్వా సనను కూడా తొలగిస్తుం ది. ప్రతిరోజూ ఉప్పునీటితో కడిగేస్తే బ్యా క్టీరిక్టీయా తొలగిపోతుంది. ఆయిల్ పుల్లిం గ్.. మీరు ఆయిల్ పుల్లిం గ్ సహాయంతో పసుపు దంతాలను ప్రకాశవంతం చేయవచ్చు. ఆయిల్ పుల్లిం గ్ దంతాల లోపల ఉన్న మురికిని శుభ్రం చేయడానికి కూడా పని చేస్తుం ది. ఈ పరిహారం చేయడానికి, ఆవాల నూనె తీసుకొని మీ నోటిలో నింపండి.పూర్తి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియో లో చూడండి