సిగరెట్ అనేది మనిషికీ ఒక వ్యసనంగా మారింది.దీనిని మానడం చాలా కష్టం గా మారుతుంది. సిగరెట్ లో ఉన్న నికోటిన్ అనే పదార్థం శరీరంలో నీ కణజాలానికి అలవాటు పడిపోతుంది.

మన శరరానికి అవసరం అయ్యే ప్రాణవాయువు ను సైతం కలుషితం చేస్తున్నారు. సిగరెట్ తాగడం వల్ల లంగ్స్ లో సిగరెట్ లోని నికోటిన్ పేరుకు పోయి శ్వా స నాళాలుమూసుకుపోతున్నాయి. లంగ్స్ పడిపోతాయి.

ఈ పాడై పోయిన లంగ్స్ ను శరీరం శుద్ది చేయాలంటే ముందు సిగరెట్ తాగలనే కోరిక ను మానుకోవాలి. ఇదీ
మానాలి అం టే ఉసిరికాయ ముక్కలను నోట్లో వేసుకొని చప్పరించాలి. లేదా నిమ్మ కాయ ముక్క ,ఎండ బెట్టినట్టి మామిడి ముక్కలు నోట్లో పెట్టుకుంటే, దీనిలో ఉన్న పులుపు సిగరెట్ తాగలి అనే కోరికను

చంపేస్తుంది.

మనలి అనే కోరిక ఉంటే మనెయ్చు. సాయంత్రం పూట ఆహారం తొం దరగా తినాలి. 7గంటలకు డిన్నర్ చేయాలి.డిన్నర్ లో కి పండ్లు తినండి. రోజూ రెండు జామ పండ్లనుడ్ల తినాలి. జామ పండు లో c విటమిన్ అధికంగా ఉంటుంది. సి విటమిన్ బాగా శుద్ది చేస్తుంది.డ్రై నట్స్ కూడా తినండి. నైట్ అంత బాడీ
డిటాక్స్ ఫికేషన్ చేస్తుం ది.వారం లో ఒక రోజు ఉపవాసం ఉండండి. అలాగే ప్రా ణాయామం ఆసనం వేయడం
ద్వారా లంగ్స్ బాగా క్లీన్క్లీ అవుతుంది.