రేపే సంకటహర చతుర్థి సోమవారంతో కలిసి వచ్చిన అద్భుతమైన రోజు. ఎంతో పవిత్రమైన రోజు గణపతికి ఇష్టమైన రోజు, అయితే ఈరోజు స్నానం చేసే నీటిలో ఈ ఒక్కటి వేసుకుని చేస్తే చాలు,

ఒక నిమిషంలో కష్టాలు బాధలు పోతాయి. గణపతి అనుగ్రహంతో కుబేరులుగా మారిపోతారు. ఈరోజు ఇలా స్నానం చేస్తే జన్మల పాపాలు దరిద్రము, ఆ నీటి ద్వారా పోతాయి కోటి జన్మల పుణ్యం వస్తుంది. ఒంట్లోని రోగాలు నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోయి శరీరానికి నూతన ఉత్తేజము ఉల్లాసము వస్తాయి.

ఇక మీరు దేనినైనా సరే ఈజీగా సాధించగలుగుతారు. మరి ఈ సంఘటహర చతుర్థి రోజు స్నానం చేసే నీటిలో ఏం వేసుకుని చేయాలి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో వివరంగా తెలుసుకుందాము. సంకటహర చతుర్థి వ్రతం తొలగించే గణపతికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన తిధులలో ప్రధానమైనది.

అయితే ఈ చవితి లేదా చతుర్థి పూజలు రెండు రకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు. మొదటిది వరద చతుర్థి అని పౌర్ణమి తర్వాత చేసే వ్రతమును లేదా టకటహర చతుర్థి వ్రతం అంటారు. ఇందులో చతుర్థి వినాయక వ్రతంగా వినాయక చవితి రోజున అనుసరిస్తారు. సంకటనలు తొలగించే సంకటహర చతుర్థి మాత్రం ఆనందంగా ఆచరిస్తూ ఉంటారు. కుబేరులుగా మారిపోతారు.

వెంకట హర చతుర్ధి రోజు స్నానం చేసే నీటిలో గరికను గాని 5 నేరేడు ఆకులను గాని, ఐదు వేప ఆకులను గాని ఈ మూడిటిల్లో ఏదో ఒకటి వేసుకుని స్నానం చేస్తే చాలు. ఈరోజు ఇలా స్నానం చేస్తే జన్మల పాపాలు దరిద్రము ఆ నీటి ద్వారా పోతాయి. కోటి జన్మన పుణ్యం వస్తుంది. ఒంట్లోని రోగాలు నెగటివ్ ఎనర్జీ పోయి శరీరానికి నూతన ఉత్తేజము ఉల్లాసము వస్తాయి.పూర్తి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియోలో చూడండి..