మందు గురించి టాపిక్ మాట్లాడినప్పుడల్లా, రకరకాల పేర్లు వినిపిస్తూ ఉంటాయి. వాటిలో వైన్ విస్కీ బ్రాండీ ఇలా ఎన్నో రకాల పేర్లు వినిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎవరైతే ఆల్కహాల్ తాగుతారు ఎవరైతే మద్యం తాగరు. ఈ రెండు రకాల వ్యక్తులకు వీటి మధ్య తేడా తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, కాకుండా అన్ని రకాల కేటగిరి ఉంటాయి.

మరి వాటిలో ఆల్కహాల్ లెవెల్ కూడా భిన్నంగా ఉంటుంది. మరియు కొంతమంది వారి మూడ్ని పట్టి డ్రింక్స్ ని చూస్ చేసుకుంటే, మరి కొంతమంది అయితే జేబులో పైసల్ని బట్టి డ్రింక్స్ ని తాగుతూ ఉంటారు. ఆఖరికి ఆడ్రింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి వాటి మధ్య తేడా ఏమిటో తెలుసుకుందాం. ఆల్కహాల్ ప్రధానంగా 2 టైప్స్ గా డివైడ్ అయ్యి ఉంటుంది.

ఒకటి అన్ డిజిటల్ డ్రింక్ మరవది డిజిటల్ డ్రింక్స్ అండర్ స్టాండ్ డ్రింక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, వాటిలో బీర్ వైన్ హార్డ్ స్పైడర్ లాంటివి ఉంటాయి. మరియు డిస్టర్బ్ డ్రింక్స్ లో బ్రాండీవి ఉంటాయి. ఇక్కడ మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలి అంటే డిజిటల్ డ్రింక్స్ కి ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేది అసలు ఉండదు. మరియు వాటిని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఎప్పుడైనా వాడుకోవచ్చు కానీ, అండ్ డిజిటల్ డ్రింక్స్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఒక లిమిట్ తర్వాత పాడైపోతాయి.

ఇప్పుడు వీటన్నింటి గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాం. మొదటిగా మన లిస్టులోకి బీర్ వస్తుంది దీన్ని బీర్ మగ్గుల నుండి బీర్ బాటిల్స్ వరకు మరియు బీర్ టిన్ తో కూడా తాగుతూ ఉంటారు. ఇది త్రాగడానికి చాలా ముఖ్యమైనది బీర్ చల్లగా ఉండడం లేదా చిల్గా ఉండడం. ఎవరైతే బీర్ తాగుతారో వారికి తెలిసే ఉంటుంది బీర్ లో అన్నింటిలో ఉన్నట్టు ఎక్కువగా ఆల్కహాల్ లెవెల్ ఉండదు.

బీర్లు సాధారణంగా 4% 6% ఆల్కహాల్ లెవెల్ మాత్రమే ఉంటుంది. మరియు లైట్ బీర్లు ఈ పర్సంటేజ్ తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా మిగతా బీర్లలో 8% వరకు కూడా ఉంటుంది. దీంట్లో మెయిన్ గా బార్లీ గింజలతో తయారుచేస్తారు. జర్మన్ బీర్ని ప్రపంచంలోనే బెస్ట్ బీర్ అని నమ్ముతారు. తర్వాత మన లిస్టు లోకి వస్తుంది. సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియోలో చూడండి.