చాలామంది, ఈరోజుల్లో తన భార్య పేరు మీద ఆస్తుల్ని కొం టున్నారు. సెలబ్రిటీలు కూడా ఇలానే చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతము, ఇది చాలా కామన్ గా మారిపోయింది. ఈ విధానానికి గణనీయమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోం ది.

మన దేశం మహిళలకు ప్రత్యేక పన్ను రాయితీలని కల్పిస్తున్నది. ఇది నూటికి నూరు శాతం నిజం. మీ భార్య పేరు మీద, మీరు ఆస్తిని కొనేటప్పుడు, మీరు ఆస్తికి సంబంధించిన పన్ను భారాన్ని, గణనీయంగా
తగ్గిం చుకోవచ్చు. భార్య పేరు మీద ఆస్తి కొనడం వలన, ఈ బెనిఫిట్ ఉంటుంది.

అలానే, ఇతర బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి. అవేంటో కూడా ఇప్పుడు చూసేద్దాం . మీరు ఇల్లు కొనేటప్పుడు లేదంటే కట్టేటట్టే ప్పుడు, మీ భార్య పేరు మీద లోన్ ఎంచుకోవడం ఆర్థికం గా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అలా చేస్తే, స్తేవడ్డీ రేటులో 0.05% తగ్గిం పును పొందవచ్చు. కాబట్టి, భార్య పేరు మీద ఆస్తి కొనడం వలన, ఈ లాభం కూడా ఉం ది.

అలానే స్టాం ప్ డ్యూటీకి సేవింగ్స్. అనేక రాష్ట్రా లలో మహిళల పేరు మీద, ఆస్తిని రిజిస్ట్రే ష న్ చేసే పద్ధతి ప్రబలంగా ఉన్నది. స్టాం పు డ్యూటీలో తగ్గిం పు ఉంటుంది. మీ భార్య రిజిస్టర్స్ట ఓనర్ గా ఉన్నప్పుడు, రిజిస్ట్రే షస్ట్రే న్ మొత్తం ఖర్చు చాలా తక్కువ ఉంటుందట. ఇలా, మీ భార్య పేరు మీద ఆస్తి కొనడం వలన ఈ సేవింగ్కూ డా ఉంటుంది.

పైగా మహిళలకు సాధికారత కల్పిం చే మార్గం కూడా. పన్ను రాయితీలు, తక్కువ గృహ రుణ వడ్డీ రేట్లు, తగ్గినగ్గి స్టాం ప్ డ్యూటీ ఖర్చులు ఇలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, ట్టి ఈసారి ఇల్లు కట్టేట ప్పుడు కానీ లేదంటే ఏమైనా ఆస్తి ఎవరి పేరు మీద పెట్టాలన్న సందేహం ఉన్నప్పుడు కానీ, ఇటువంటి పాయింట్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫాలో అవ్వడం మంచిది. అప్పుడు కొం తలో కొం త ఆదా అవుతుంది.