గడ్డిపూడ్డి లు విచ్చుకోవడానికి కాస్త సూర్యరశ్మి కావాలి. చిన్నకాడ తుంచి నాటితే చాలు గబగబా ఎదిగిపోయి, చకచకా పువ్వులు పూసేస్తాయి. ఇవి నాటిన కొన్నాళ్ళకే పెద్ద పూలవనమైపోతుంది.

శీతల ప్రాంతాల్లో అయితే ఎక్కువ పూలు విచ్చుకుంటాయి.అయితే టేబుల్ రోజా లో ఉన్న ఔషధ గుణాలు తెలిస్తే , ఈ మొక్కను అసలు ఎవరు వదిలిపెట్టరు . ఈ మొక్క చర్మం మీద ఉండేటువంటి నల్లటి మచ్చలను, మొటిమలను తగ్గిం చడంలో ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.

ఈ మొక్కలో వున్న పువ్వును కోసుకొని, ఒక మెత్తనిత్త పేస్టులాగా చేసి, అందులోకి కొం చెం తేనెను కలిపి ముఖానికి పూసి, చల్లని నీటితో ముఖం కడుక్కో వడం వల్ల, ముఖం చాలా అందంగా మెరుస్తుం ది. దీనిని ఇలా వారానికి 2-3 సార్లు చేయడం వలన తప్పకుండా ఫలితం లభిస్తుం ది. ఇక జుట్టు సమస్య ఎక్కువగా ఉండేవారికి ,ఈ మొక్క బాగా ఉపయోగపడుతుంది.

ఈ మొక్కల కాండం, ఆకులను బాగా ముద్దగాద్ద నూరి, అందులోకి కొం చెం కొబ్బరి నూనె ఆయుర్వేదం కలిగినటువంటి ఆయిల్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసి జుట్టుకు పట్టిం చుకోవడం. వలన జుట్టు బాగా ఒత్తుగా పెరుగుతుంది. ఈ మొక్క యొక్క రసాన్ని ఏదైనా గాయాలు అయినప్పుడు పట్టిం చడం వలన, ఆ గాయం నుం డి రక్త ప్రసరణ ఆగిపోతుంది.

ఇక అంతే కాకుండా చర్మం పై వచ్చిన పొక్కులను (క్షయ వ్యా ధి పొక్కులు) పోగొట్టుకోవడానికి, ఈ పూలను బాగా నూరి చర్మం మీద పట్టిం చడం వలన అవి తగ్గిపో తాయి. ఈ
మొక్కల వేరుతో కషాయం చేసుకుని తాగడం వలన దగ్గు నుండి విముక్తి పొందవచ్చు. చూశారు కదా ఇకనైనా మీఇంటి వద్ద ఈ మొక్కలను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి.పూర్తి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియో లో చూడండి..