గరుడ వర్ధనంర్ధ లేదా నందివర్ధనంర్ధ ఇంటి దగ్గరగ్గ పెంచుకోవడం వల్ల సుఖ శాంతులు కలుగుతాయి. ధనప్రాప్తికలుగుతుంది ఏ పని తలపెట్టినాట్టి విజయవంతం అవుతుంది .

గరుడ వర్ధనం పూలు తెలుపు వర్ణం తో ,5రేకులను కలిగి ,సువాసనలు వెదజల్లుతూ ఎంతో మనోహరంగా ఉంటాయి .గరుడ వర్దనర్ద పూలు శివారాధనకు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు .ఈ పూలు గరుత్మం తునికి చాలా ప్రీతికరమైనవి .

గరుడ వర్దనర్ద పూలతో శివారాధన చేయడం వల్ల కోరిన కోర్కెలు అన్ని నెరవేరుతాయి . నందివర్ధనం పూలతో శివునికి ,గరుడ వర్ధనంర్ధ పూలతో విష్ణువుకి పూజ చేస్తారు .దైవారాధనకే కాకుండా ఈ చెట్టు ఆయుర్వేద పరంగా కూడా ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలిగి ఉంటుంది .

ఈ చెట్టు యొక్క ప్రయోజనాలు తెలిస్తే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆశ్చర్య పోతారు . పంటి నొప్పికి ఈ చెట్టు వేర్లనుర్ల ,వేళ్ళ పై బెరడును ఉపయోగిస్తారు . నందివర్ధనం లేదా గరుడ వర్ధనం పూలు కంటి అలసటను తగ్గిం చి కంటి నరాలకు బలాన్ని ఇస్తాయి .గరుడ వర్ధనం పువ్వులు రెండు తీసుకొని నీటిలో ముంచి కాళ్లపైళ్ల పెట్టుకుని కాసేపు రిలాక్స్ అవ్వడం వల్ల పని ఒత్తిడిత్తి వల్ల కలిగే అలసట తగ్గుతుంది .

కళ్ళు ఎర్రబడటం ,మంటలు రావడం కూడా తగ్గుతాయి .ఇలా పువ్వులను కంటిపై పెట్టుకోవడం వల్ల సాధారణ ఒత్తిడిత్తి వల్ల వచ్చే తలనొప్పి కూడా తగ్గుతుంది .ఈ కారణం చేతనే పల్లెటూల్లె ర్లలోర్ల నందివర్ధనంర్ధ ,గరుడ వర్ధనంర్ధ చెట్లనుట్ల ఎక్కువగా పెంచుతారు .వయసు మళ్ళి న వారు కూడా ఇలా చేయడం వలన దృష్టిలోష్టి పాలు తగ్గిం చి, కంటిచూపును మెరుగు పరుస్తాయి చిన్న పిల్లలుల్ల కంటిచూపు సమస్యలతో బాధ పడితే ఈ చిట్కాలు పాటించినట్లయిట్ల తే కం టి చూపు మెరుగుపడుతుంది . ఈ పువ్వులను మూడు కోసి గ్లాస్ నీటిలో నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టి ఆ నీటితో కళ్ళను కడిగినట్లయిట్ల తే కంటి సమస్యలు ,కళ్ల మంటలు ,కళ్ళు నొప్పులు తగ్గుతాయి .