2024 లో ఫిబ్రవరి 16న రథసప్తమి రాబోతూ ఉంది. బాగా శుద్ధ సప్తమి సూర్య భగవానుడు పుట్టిన తిది, సకల జగత్తుకు వెలుగునిచ్చే సూర్యుడు ప్రధాని అయితే తన దిశ నిర్దేశాన్ని మార్చుకునే రోజు,

ఇది భూమిపై జీవరాశులు సువిక్షంగా మనోగడ ఉంది. అంటే దానికి కారణం సూర్యుడే ఈ కారణం గానే భానుడిని కనిపించే దేవుడు అని అంటారు. ముఖ్యంగా భక్తులు సూర్య జయంతి రోజు ఎక్కువగా పూజిస్తారు. ఈరోజు నుంచి సూర్యుడు, ఏడు గుర్రాలపై రథంపై దక్షిణాయనం ముగించి పూర్వోత్తర దిశగా ప్రయాణం సాగిస్తాడని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.

బాగా సప్తమి నుండి రానున్న ఆరు మాసాలు ఉత్తరాయణం దిశగా పరిగణిస్తారు, జీవకోటికి చెడు తొలగించి నూతన ఉత్తేజాన్ని నింపే సూర్య భగవానుడికి కృతజ్ఞతలు తెలిపే పండగే, రథసప్తమి రథసప్తమి ముందు రోజు రాత్రి ఉపవాసం ఉండి మరునాడు, ఉదయం సూర్యోదయానికి ముందుగానే నిద్రలేచి స్నానం చేయాలి.

స్నానం చేసేటప్పుడు మగవారు ఏడ చెల్లేడు ఆకు ఆడవారు, ఏడు చెక్కుడు ఆకులు తలపై భుజాలపై ఉంచుకొని స్నానం చేయాలి. అలా స్నానం చేసేటప్పుడు సప్త అశ్వములు కల సప్తమి నీవు సకల భూతములకు, లోకమునకు జననివి సూర్యునికి తల్లివైన నీకు నమస్కారం అని ఒక నమస్కారం చేసుకోవాలి.

రథసప్తమి రోజు ఆలయంలో విశేష పూజలు జరుగుతాయి. రథసప్తమి అంటే శౌర్య భగవానుడి పుట్టినరోజు, సూర్యుడు ఏడువాష్పాలతో కూడిన వదాన్ని అధిరోహించిన వస్తాడనేది, మనకు తెలిసిందే.ఎంతో పవిత్రమైన రథసప్తమి రోజు, ఆడవారు ఎరుపో లేదా ఆరెంజ్ లేదా పింక్ కలర్ లో ఉండే చీరలు కట్టుకుంటే చాలా మంచిది. నలుపు రంగులో ఉండే దుస్తులు మాత్రం ధరించవద్దు పూర్తి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియోలో చూడండి.