చాలామందిలో ముఖం మీద మెడ పై పులిపిర్లు వస్తు ఉంటాయి. అసలు ఈ పులిపిర్లు ఎందుకు వస్తాయో ఇప్పుడుమనం తెలుసుకుందాం ..

పులిపిర్లు నల్ల మచ్చలు, మొటిమలు నల్ల గాల్ల, ఏర్పడి పెద్ద పెద్ద పుట్టుమచ్చల గురించి పెద్దగా టెన్షన్న్ష పడకండి. దీని కోసం మీరు చిన్న చిట్కా ఫాలో అవ్వండి. సహజంగా ఏర్పడేవి వీటి వల్ల పెద్దగాద్ద నొప్పి లేకపోయినా, ఇబ్బంది పడుతూనే ఉంటారు.

ఈ పులిపిర్లు కాళ్లు, చేతులు, మెడ మీద ముక్కు మీద ఎక్కువ కనిపిస్తాయి. వీటిని ఎట్టి పరిస్థితుస్థి ల్లో కూడా గోళ్ళతో గిల్లకూడదు.. ఇలా చేస్తే కనుక ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందరికీ కూడా ఇది వస్తాయి అని చెప్పలేం.. కానీ బాడీలో తగినంత ఇమ్యూ నిటీ పవర్ లేనప్పుడు ఈ పులిపిర్లు వస్తాయి.

స్త్రీ ల లోనే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే హార్మో నియం ఇన్బాలన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలా పులిపిర్లు వస్తుం టాయి.. ఇది శాశ్వతంగా పోయే చిట్కా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.దీనికోసం తమలపాకు కడిగి తొడిమకు కొం చెం కింద వరకు కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.

ఒక గిన్నె లో నీటిని వేసి దానిలో కొం చెం సున్నం కలిపి, ఎక్కడైతే పులిపిర్లు ఉన్నాయో అక్కడ ఆ తమలపాకు తోడమతో అక్కడ పెట్టాలి. ఇక్కడ గుర్తుపె ట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే చేతులు సున్నం వల్ల పొక్కి చర కూడా మంట వచ్చే స్తుం ది. కాబట్టి తమలపాకుతో మాత్రమే దీన్ని పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే తమలపాకు తోడిమతో రాస్తే ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగదు.. ఇలా రోజులు రాస్తే పులిపిర్లు రాలిపోతాయి. రాలిపోయిన తర్వా త ఆ మచ్చ పోవడానికి కొం చెం తేనె నిమ్మరసం కలిపి రాసుకోవచ్చు. లేదంటే అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది…