వెల్లుల్లి చాలా అనారోగ్య సమస్యలను తగ్గిస్తుంది .గుండె సమస్యలు ఉన్నవారు వెల్లుల్లి తీసుకోవడం వలన గుండె శుభ్రపడుతుంది .వెల్లుల్లి గుండె సమస్యలకు ,జీర్ణ సమస్యలకు బ్యా క్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్క్ యాంటిబయాటిక్గా పనిచేస్తుం ది .

కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుండి వెల్లుల్లి చాలా అనారోగ్యాలకు మెడిసిన్లా పనిచేస్తుం ది .అలాగే
గుండె సమస్యలకు కూడా శాస్త్రీ యం స్త్రీ గా ,సైంటిఫిక్ గా మెడిసిన్గా పేర్కొం టున్నారు గుండె సమస్యలు అనేవి ఎవరికి ఉంది అనేది కూడా తెలియకుండా చం పేస్తుం ది .

అలాంటి గుండె సమస్యలను నయం చేయడంలో వెల్లుల్లి బాగా పని చేస్తుం ది .గుండె రక్తనాక్త ళంలో చెడు కొలెస్ట్రా ల్ను క్లిన్క్లి చేయడంలో సహాయపడుతుంది . రక్తనాక్త ళాల ఎలక్రిసీటీ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుం ది .బ్లడ్బ్ల తిన్నర్ గా ఉపయోగపడుతుంది .కండరాలలో ఏమైనా సమస్యలు ఉంటె సరిచేస్తుం ది .

కోల్డ్ అండ్ ఫ్లూ తగ్గిస్తుంగ్గి స్తుం ది .సీజనల్ డిసీజెస్ తగ్గిం చడంలో బాగా పనిచేస్తుంది జీర్ణ సమస్యలు తగ్గిం చడంలో డయాబెటిస్ కి వెల్లుల్లి నేచురల్ మెడిసిన్గా పనిచేస్తుం ది . నాచురల్ యాంటీబయాటిక్స్
కోసం వెల్లుల్లి బాగా పని చేస్తుం ది రోజుకు 4లేదా 5వెల్లుల్లి రేఖలను నమిలి తినాలి లేదా బయట గార్లిక్ర్లి టాబ్లెట్బ్లె దొరుకుతాయి .

వాటిని డాక్టర్లక్ట ర్లసలహా మేరకు వాడొచ్చు వెల్లుల్లి ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల కొం దరిలో గ్యాస్ట్రి క్స్ట్రి
సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది .అందుకే గార్లిక్ర్లి క్యాప్సిల్స్ డాక్టర్లక్ట ర్లసలహా మేరకు వాడటమే ఉత్తమం త్త వెల్లుల్లి కూరలలో ఎక్కువగా వాడటం మంచిది .