ఫ్రెండ్స్ గత నెలలో జపాన్ లో వైరల్గా మరెన్నో ఒక వీడియో ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.ఈ వీడియోలో ఒక మహిళ లిస్టు లోపలికి ప్రవేశించింది. అయితే ఆమెని చూస్తూ ఉండగానే ఆమె ముఖం ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయింది.

చేస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఆశ్చర్యంగా కరంగా ఆమె ముఖం కేవలం 10 సెకండ్లలో అమ్మాయి నుండి అబ్బాయిలాగా మారిపోయింది. అయితే ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటి అంటే ఇక్కడ మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించారా, ముందుగా ఆ అమ్మాయి జుట్టు మారింది, ఇక జుట్టు మారిపోవటంతో ఆమె ముఖంలోని లక్షణాలు మగవాడిలాగా కనిపించడం ప్రారంభించాయి.

ఇక ఆమె ముఖం చూడటానికి అబ్బాయిలాగా కనిపించడం ప్రారంభించింది. అయితే చాలామంది ఈ వీడియో చూసినవారు ఈ మహిళను షేక్ షిప్తంగా పరిగణిస్తున్నారు. అంటే ఇలాంటి వేరే గ్రహాంతర జీవోలు మనుషుల లాగానే అంటే మనిషి రూపంలోనే, మనుషుల మధ్య నివసిస్తున్నారని, ఇటువంటి వారు అప్పుడప్పుడు కెమెరా కంటికి చిక్కిన కొన్ని సందర్భాలలో ఇంతకు ముందు కూడా జరిగే అని కొంతమంది కామెంట్ చేస్తున్నారు.

తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. వీడియో అర్జెంటీ నాకు సంబంధించినది. ఈ వీడియోలో కొంతమంది క్లీనింగ్ కార్మికులు నేలపై పేర్కొన్న నీటిలో ఒక వింత సంఘటన కల్పించింది. చూస్తున్నారు కదా ఈ కొద్దిపాటి నీటిలో ఒక చిన్నపాటి సుడిగుండం ఏ విధంగా ఏర్పడుతుందో, ఇక ఈ వింతను చూసి అక్కడ చేసే కార్మికులు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు అలాగే ఈ అపూర్వ ఈ సంఘటన చూసి ఆశ్చర్యపోయాము.

అలాగే మేము చెప్పిన ఈ విషయం గురించి ఎవరికీ చెప్పినా నమ్మరు కాబట్టి, అలాగే మమ్మల్ని పిచ్చివాళ్ళని అనుకోకుండా, ఈ వీడియో రికార్డు కూడా చేసామని చెప్పారు. ఇక అతను చెప్పిన వివరాల ప్రకారం ఆ సమయంలో అక్కడ ఎటువంటి బలమైన గాలి కూడా వీచలేదట. ఇక నేల కింద ఏమైనా జీవి ఉందా లేదా భూకంపం తాలూకు ఆనవాళ్లు ఉన్నాయా అంటే అలా కూడా లేవు. ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు కొన్నిసార్లు నేల కింది భాగం బోలుగా ఉంటే ఎటువంటి సంఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఆ ప్రదేశంలో నేల చాలా గట్టిగా ఉందని కానీ ఈ సంఘటన ఎలా జరిగిందో మాత్రం అర్థం కాలేదని, ప్రత్యక్ష సాక్షులు వివరించారు. పూర్తి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియోలో చూడండి.