మీ పుట్టిన తేదీ ని బట్టి, ఇంట్లో కొన్ని ప్రత్యేక వస్తువులను అమర్చవచ్చు. తద్వారా ఇంట్లో ఉన్న ప్రతికూల శక్తు లను దూరం చేసుకోవచ్చు. అనుకూలమైన శక్తులను ఇంట్లో కి ఆహ్వానించవచ్చు. 1., 10., 19., 28 తేదీల్లో జన్మించిన వారెవరైనా..

అదృష్ట సంఖ్య 1 ఉన్నవారు మీ తలుపు ముందు రాగి లోహంతో చేసిన గుండ్రని సూర్యాకారాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. రాగి లోహంతో చేసిన గుండ్ర ని సూర్యుని ఆకారాన్ని మీ ఇంట్లో ఎక్కడైనా తూర్పు దిశలో ఉంచండి. త్వరలో అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.

వెదురు తో చేసిన వేణువు అంటే.. మీ ఇంటికి ఉత్తర దిశలో వేణువును పెట్టండి. ఇలా చేస్తే లక్కీ నెంబర్ 1కి త్వరలోనే అదృష్టం వరిస్తుంది. అదేవిధంగా 2, 11, 20, 29 తేదీల్లో పుట్టిన వారు అదృష్ట సంఖ్య.. 2 ఉన్న వారెవరైనా మీ ఇంటి వాయువ్య మూలలో తెల్లటి గవ్వల బొమ్మను ఉంచాలి.

ఇది త్వరగా ఇంటికి అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. అదేవిధంగా, 3, 12, 21, 30 తేదీలలో జన్మించిన వారు అంటే అదృష్ట సంఖ్య 3 ఉన్నవారు తమ ఇంట్లో రుద్రాక్షను ఉంచుకోవాలి. రుద్రాక్షను పూజ గదిలో ఉంచితే..సకల శుభాలు కలుగుతాయి. 4, 13, 22, 31 తేదీల్లో పుట్టిన వారిలాగే. అదేమిటంటే..

దుర్గాదేవి కి సంబంధించిన సంఖ్య అయినందున అదృష్ట సంఖ్య 4 కలిగి ఉంటే, దుర్గామాత చాముండాదేవి రూపమైన హత జోడిని మీ ఇంట్లో పెట్టుకోండి. మీరు పుట్టిన తేదీలో 5, 14, 23 తేదీల్లో జన్మించినట్లయితే.. అదృష్ట సంఖ్య 5 ఉన్న ఎవరైనా మీ ఇంటికి ఉత్తరం వైపున కుబేరుడి విగ్రహం లేదా కుబేరుడి విగ్రహం లేదా కుబేరుడి చిత్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఇది అదృష్టాన్ని తెస్తుంది.పూర్తి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియో లో చూడండి…