2024వ సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ 9న శ్రీ క్రోది నామ సంవత్సరం ఉగాది పండుగను రాబోతోంది. ఉగాది అంటే తెలుగు నూతన సంవత్సరం ప్రారంభం అయ్యే రోజు.

చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి రోజున ఈ పండుగను జరుపుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఈ ఉగాది పండుగ వచ్చే లోపు ఈ వీడియో మీ కంటపడితే చాలు, మీరు ఈ వీడియోను చూస్తే చాలు, మీ దశ మారిపోతుంది. కష్టాలన్నీ కూడా పోతాయి రాజయోగం పడుతుంది, చేసిన పాపాలన్నీ పోయి కోటి జన్మల పుణ్యం వస్తుంది సకల ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి.

పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఇక మీకు అన్ని శుభాలే జరుగుతాయి, అన్ని శుభాలే వింటారు ఎంతో పుణ్యం చేసుకున్న వారు మాత్రమే ఈ కథలను వినగలుగుతారు. ఎంతో అదృష్టం ఉన్నవారే ఈ వీడియోను చూడగలుగుతారు. ఉగాది తెలుగువారి పండుగ ఆది అనే పదం మొదలు అనే అర్థాన్ని తెలియజేస్తుంది.

యుగము అనగా సంవత్సరము జంట అని అర్థం. ఉత్తరాయణం దక్షిణాయనము అనే జంటతో కూడిన సంవత్సరానికి ఉగము అని పేరు.ఉగమునకు ఆదిగా ఉగాదిని జరుపుకుంటున్నాము. బ్రహ్మదేవుడు చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమినాడే సృష్టిని ప్రారంభించాడని పురాణాలు చెబుతూ ఉన్నాయి. తెలుగు వారు సృస్తాదిని అది ఉగాది పండుగ జరుపుకుంటున్నారు.

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఆధారంగా ప్రకృతిలో మంచి పరిణామం ఆధారంగా జరుపుకునే పండుగ ఇది. మనకు మనమే క్యాలెండర్ మారింది అనుకుని ఉత్సవాలు జరుపుకునే పండుగ కాదు ఇది. ఇక్కడ సంవత్సరం మార్పు అనేది ప్రకృతిలో కనిపిస్తుంది. భౌగోళికంగానూ జ్యోతిష్యపరంగాను గోచరిస్తుంది. తెలుగువారి పండుగ ఉగాది అంటే వసంత శోభ మనసులో మెలుగుతుంది. రుతువులలో రాజు అయినటువంటి వసంత రుతువుతో ప్రారంభమవుతుంది. పూర్తి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియోలో చూడండి..