ఫిబ్రవరి 16న రథసప్తమి రాబోతూ ఉంది, అయితే ఈ దాదా సప్తమి వచ్చే లోపు ఈ వీడియో చూస్తే చాలు, ఈ కథలు వింటే చాలు మీ జీవితం మారిపోతుంది. సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహం కలిగి మంచి ఆరోగ్యం సిద్ధిస్తుంది.

దోషాలన్నీ పోయి, జన్మజన్మల పాపాలు పోయి కోటి జన్మలో పుణ్యం వస్తుంది. మీకు ఉన్న కష్టాలు బాధలు పోతాయి ఎంతో పుణ్యం చేసుకున్న వారే, రథసప్తమి లోపు ఈ వీడియోను చూడగలగుతారు. ఎవరైతే రథసప్తమి లోపు ఈ కథలను వినగలుగుతారో, వారికి అన్ని శుభాలే కలుగుతాయి.

బాగా శుద్ధ సప్తమి సూర్య భగవానుడు పుట్టిన తిది సకల జగత్తుకు, వెలుగునిచ్చే సూర్యుడు రథాన్ని ఎక్కే తన దిశ నిర్దేశాన్ని మార్చుకునే రోజు. భూమిపై జీవరాశులు సుభిక్షంగా ఉండగలుగుతున్నారంటే, అందుకు కారణం సూర్యుడు ఈ కారణంగానే భానుడిని కనిపించే దేవుడు అని అంటారు. మన్మంతరా ప్రభావంలో మాఘశుద్ధ సప్తమి నాడు సూర్యుడు, తొలిసారి రథాన్ని అధిరోహించి భూమిపై అవతరించాడు అని ఉంది.

అందుకే రథసప్తమిని పూజ్యమైన రోజుగా భావిస్తారు. బాగా సప్తమి నుంచి రానున్న ఆరుమాసాలు ఉత్తరాన పుణ్యకాలంగా పరిగణిస్తారు. జీవకోటికి చలి తొలగించి నూతన ఉత్తేజాన్ని నింపే, సూర్య భగవానుడికి కృతజ్ఞతలు తెలిపే పండగే రథసప్తమి.రథసప్తమి ముందు రోజు, రాత్రి ఉపవాసం ఉండి మరునాడు ఉదయం సూర్యోదయానికి ముందుగానే,

నిద్రలేచే స్నానం చేయాలి స్నానం చేసేటప్పుడు. మగవారు ఏడు జిల్లాలు ఆకులను ఆడవారు ఏడుచిక్కుడు ఆకులు తలపై భుజాలపై ఉంచుకొని స్నానం చేయాలి. ఇలా స్నానం చేసేటప్పుడు సప్తాస్యములు గల ఓ సప్తమి, నీవు సకల భూతములకు లోకములకు జననివి, సూర్యుడికి తల్లివైన నీకు నమస్కారము అని ఒక నమస్కారం చేసుకోవాలి. ఆలయాలలో విశేష పూజలు జరుగుతాయి. పూర్తి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియోలో చూడండి.