ఈరోజే రెండవ మాఘ ఆదివారం, సూర్య భగవానుడికి ఎంతో ఇష్టమైన రోజు. ఈ రోజు రాత్రి 12 లోపు ఈ వీడియో మీ కంటపడితే చాలు, ఈ వీడియోను మీరు చూస్తే చాలు అదృష్టం మీ తలుపు తట్టినట్లే.

ఈరోజు ఎవరైతే ఈ వీడియోను చూస్తారు, ఈ కథలను వింటారో, వారికి జీవితంలో దేనికి లోటు రాదు. సూర్యుడు అనుగ్రహం కలుగుతుంది, రాజయోగం పడుతుంది, ఆఖండైశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది. కష్టాలు బాధలన్నీ కూడా పోతాయి.

సకల ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి, కోటి జన్మలో పుణ్యం వస్తుంది. మీకు అన్ని శుభాలే జరుగుతాయి, ఎంతో అదృష్టం ఉన్నవారు మాత్రమే ఈ కథలను వినగలుగుతారు. మాఘమాసంలోని ఆదివారాలకు ఎంతో విశిష్టత ఉంది. మాఘ ఆదివారాలు మాఘమాసంలో పవిత్రమైన రోజులు, ఎందుకంటే ఆదివారం ఆ సూర్యభగవానుడికి ఎంతో ఇష్టమైన రోజు.

అందుకే మాఘమాసంలోని ఆదివారం రోజు, ఆశీర్వనుడిని విశేషంగా పూజిస్తారు. నోములు నోచుకుంటూ ఉంటారు. బాగా ఆదివారం ఎంతో మహత్యం కలిగిన రోజు, ఇది పోగొట్టిని కలిగిస్తుంది మాకు ఆదివారం నాడు, ఎవరైతే సూర్యున్ని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తారు, వారికి సర్వరోగ విముక్తి పుత్ర పత్రాభివృద్ధి, పుణ్యలోక ప్రాప్తి కలుగుతాయని, పురాణ వాక్కు.

మాఘ ఆదివారం అరుణోదయవేళ చేసే నది స్నానం, ఎంతో శ్రేష్టం. అరుణోదయ కాలం అంటే సూర్యోదయానికి గంటన్నర ముందు కాలాన్ని, అరుణోదయ కాలం అంటారు. ఈ సమయంలో నది స్నానం చేయాలి లేదా ఇంట్లో అయినా సరే తప్పక స్నానం చేయాలి. ఆ తర్వాత సూర్యోదయ కాలంలో సూర్యభగవానుడిని దర్శించి, భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించాలి. ఇలా చేస్తే అత్యంత పుణ్యఫలం కలుగుతుంది. పూర్తి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియోలో చూడండి.