ఈ నెల 9న పుశ్య అమావాస్య రాబోతోంది. పుష్య అమావాస్యకి మౌని అమావాస్య అని చూలంగి అమావాస్య అని పేరు ఇది శుక్రవారం రోజు వస్తుంది. శుక్రవారం అమావాస్య వస్తే దానిని శుక్రా అమావాస్య అని పిలుస్తారు.

ఇది లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టమైన రోజు, అంతేకాదు ఇలా పుష్య అమావాస్య శుక్రా అమావాస్య వంద సంవత్సరాలకి కలిసి వస్తున్నాయని పండితులు చెబుతున్నారు. అంటేనే అది ఒక చాలా పవర్ఫుల్ డే అనే విషయం ఇప్పటికే చాలామందికి తెలియదు.

అమావాస్య అనగానే భయపడిపోతూ ఉంటారు. కానీ అమావాస్య అంటే భయపడవలసిన అవసరం లేదు, అమావాస్య తిధి అనేది శుక్రవారం తో కలిసి వస్తే, అదే మరింత శక్తివంతంగా మారుతుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. శుక్రవారం రోజు అమావాస్య తిధి కలిసి వస్తే దానిని శుక్రామావాస్య అంటారు. అంతేకాదు ఇలా శుక్రవారం రోజు అమావాస్య కలిసి వస్తే, ఆ రోజు అమ్మవారికి కూడా చాలా ఇష్టం.

ఈరోజు పరిహారాలు చేసుకోవడానికి కూడా చాలా మంచి, రోజు మంగళవారము అష్టమి కలిసి వచ్చిన రోజు సోమవారం అమావాస్య కలిసి వచ్చిన రోజు, శనివారం త్రయోదశి కలిసి వచ్చిన రోజు. శనివారం అమావాస్య కలిసి వచ్చిన రోజు ఆదివారం అమావాస్య కలిసి వచ్చిన రోజు, ఇలా కొన్ని కొన్ని రోజుల్లో కొన్ని కొన్ని తిధులు కలిసి రావడానికి శుభంగా పరిగణిస్తారు. అలాంటి వాటిల్లో ఈ శుక్రావారము అమావాస్య కలిసి వచ్చిన రోజును కూడా ఒకటి.

ఇలా ఇలాంటి రోజు కోసం అమ్మవారి భక్తులు వేచి చూస్తూ ఉంటారు. ఇలా శుక్రవారం అమావాస్య కలిసి వచ్చిన రోజున లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తే, ఎలాంటి ఘనపరమైన సమస్యలు ఉన్న తొలగిపోతాయి, పూజ అంటే పెద్ద పెద్ద పూజలు చేయవలసిన పనిలేదు. చక్కగా మీకు తోచిన విధంగా సింపుల్ గా పూజ చేసుకుంటే చాలు, అలా పూజ చేశాక దానిమ్మ పండు గింజలు నివేదన చేయండి. ఈరోజు మీరు చేసే లక్ష్మీ అమ్మవారి పూజ కన్నా పెట్టే నైవేద్యం చాలా ఇంపార్టెంట్.. ప్రతి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియోలో చూడండి…