అందమైన శరీరాకృతి కావాలని అందరికీ ఉంటుంది కానీ, అధిక బరువు తోటి బాధపడుతూ ఉంటారు. శరీరంలో అధికంగా fat ఎక్కడెక్కడ అవుతుంది అంటే, సైడ్ టాయ్స్ బె ళ్లి ఎక్కువగా బె ళ్లి fat చూస్తూ ఉంటాము. ఈ మూడు భాగాల మీద ఫోకస్ చేస్తే చాలా సింపుల్ గా చక్కని శరీరాకృతి ని పొందవచ్చు. ఈ వీడియోలో మనము సైడ్ ప్యాట్నీ రెడ్యూస్ చేసి చక్కనైనా నడుము ఆకృతిని ఇచ్చే, అతి సులభమైన యోగాలోని ఆసనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.

ఇప్పుడు చూపించబోయే యోగ ఆసనాలు ప్రతిరోజు మీరు 20 నిమిషాలు, ఓన్లీ 20 నిమిషాలు గనక ప్రాక్టీస్ చేసినట్లైతే చక్కని నడుము శరీరాకృతి మీ సొంతం అవుతుంది. అధికబరువుతో బాధపడవద్దు, ఆందోళన చెందవద్దు, ఆయిల్ తక్కువగా ఉన్న భోజనాన్ని తినండి, జంక్ ఫుడ్ అసలు తినవద్దు, రెగ్యులర్ గా ఇప్పుడు చూపించబోయే 20 నిమిషాల యోగ సాధన చేయండి.

మరి ఆ అద్భుతమైన యోగ ఆసనాలు ఏంటో తెలుసుకుందామా, స్టాండింగ్ పొజిషన్ లో ఇదేవిధంగా కాళ్ళ మధ్యలో కంఫర్టబుల్ గ్యాప్ ఉంచుకోవాలి, హ్యాండ్స్ ని హెల్ప్ లైన్ లో ఉంచుకొని, రైట్ హ్యాండ్ చక్కగా స్ట్రీట్ చేస్తూ, చేస్తూ సైడ్ బెండింగ్ ఎంత వీలైతే అంతగా, సైడ్ బెన్ డ్డింగ్ చేయాలి చక్కగా మన సైట్స్ లో వస్తున్న, స్టార్ట్ చేసుకుని గమనించవచ్చు