ప్రపంచంలో ఏమో కానీ ఆఫ్గనిస్తాన్ లో మాత్రం ఆడపిల్లగా పుట్టకూడదు. అదొక శాపం అక్క ఒక మగాడికి అంటే ఆడపిల్ల అంటే, ఆట బొమ్మ అమ్మ వాళ్ళని కంటుంది. కానీ కొడుకును కాదు ఒక వయసుకు వచ్చి,

వరకు అమ్మ అమ్మ అంటూ తిరిగే అమ్మగాడు కాస్త వయసుకు రాగానే, ఆడవాళ్లంటేనే శత్రువుగా చూస్తాడు. అదేమంటే ఇస్లాం చెప్పింది అంటాడు ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే, ఓ అందమైన అమాయకురాలి కథ చూశాక, ఆ దేశంలో ఆడపిల్లగా పుట్టడం ఎంత నరకమో తెలుస్తుంది.

అక్కడ పుడితే ఇంట్లోనే ఉండాలి లేదంటే సమాజంలో ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ఇది నేను చెప్పే కథ కాదు ఒక రూక్స్ అన్న కదా సినిమాకు మించిన విషాద నిజ జీవితం ఇది. అది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లోని ఫోర్ కామెంట్స్ దీని రాజధాని ఫీడ్ చేసుకో, ఇక్కడ అందమైన ఒక 19 అమ్మాయి ఉంది. ఆమె పేరు లోక్సనా చాలా అందమైన అమ్మాయి ఆరవ తరగతి వరకు చదువుకుంది. కానీ ఆడపిల్లకు అంతకంటే చదువు అక్కర్లేదు వయసుకు వచ్చిన అమ్మాయి, ఏం మగాడికి కనిపించోద్దని ముసుకుతో ఏకంగా ఇంట్లోకి పంపించేస్తారు.

లోక్సా నా కూడా అంతే అయితే రోగ్ సాన అందం చూసి, ఒక 60 ఏళ్ల వృద్ధుడు మనసుపడ్డాడు చాలా బీదవాడు అతనికి నలుగురు పిల్లలు ఇద్దరు కి పెళ్లి చేసేసాడు. అతడే పరిస్థితి ఇది చూసిన ఒక ధనవంతుడైన వృద్ధుడు లోక్సా నా మీద పనస పడ్డాడు. కాటికి కాళ్లు చాపిన ఆ ముసలి నక్క రోక్సా నాని పెళ్లి చేసుకుంటానని, భారీగా డబ్బు ఆఫర్ చేశాడు ఆ డబ్బుతో అతని కుటుంబం హాయిగా బతుకుతుంది.

దీంతో సరే అన్నాడు. రోగ్ సన్ తండ్రి రోక్సా నాకు ఆమె అందమే శాపం అయింది. పెళ్లిచూపులు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. తన వయసున్న మనవరాలు కూడా ఉన్న ఆ ముసలోడికి రోక్స్ అన్న కావాల్సి వచ్చింది. ఇలా డబ్బున్న వృద్ధుల కామాన్ని వదిలించుకోలేక, ఇలా పెళ్లి చేసుకోవడం ఆప్ఘనిస్తాన్ లో చాలా కామన్ అయితే, పెళ్లి చూపుల్లోనే నువ్వు నాకు నచ్చలేదు. నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకోనని చెప్పింది రోక్సానా. పూర్తి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియోలో చూడండి.